podpisanie umowy na badania specjalistyczne

W dniu 30 kwietnia w gabinecie Starosty Bialskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy przez Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Dariusza Oleńskiego oraz Członka Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej Agnieszkę Jakoniuk.
Przedmiotem umowy jest wykonanie badań i przeprowadzenie porad specjalistycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u 1776 osób w wieku 40-60 lat z terenu powiatu bialskiego. Niniejsze badania to badanie biochemiczne (morfologia 3 DIFF, mocz – badanie ogólne, OB, glukoza, kwas moczowy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kreatynina, mocznik, elektrolity (sód , potas), ASPAT, ALAT, hemoglobina glinowana), badanie EKG, badanie echokardiograficzne, RTG klatki piersiowej. Całość zakończy porada lekarza kardiologa.
Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) pn.: „Wykonanie badań i porad specjalistycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w ramach projektu „Razem dla serca” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.
Badania będą realizowane od 6 czerwca 2015 r. do 30 stycznia 2016 r.
Starosta pogratulował Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej Panu Dariuszowi Oleńskiemu otrzymanego tytułu przyznawanego osobom, instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Natomiast Dyrektor Oleński pogratulował Panu Staroście działalności na rzecz budowania szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia oraz zaangażowania w prace Rady Społecznej działającej przy szpitalu wojewódzkim, której Pan Starosta jest członkiem.

Scroll to Top