Uwaga stowarzyszenia – zmieniają się przepisy

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw czeka na publikację. Przepisy zaczną wchodzić w życie w maju 2016 r. Najgłębsze zmiany będą dotyczyć stowarzyszeń zwykłych. Uzyskują one ułomną osobowość prawną, co daje im realne możliwości działania.

Oto najważniejsze zmiany:

STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE W KRS
ile osób zakłada stowarzyszenie
jak jest:
min. 15
jak będzie (od połowy 2016 r.):
min. 7

komitet założycielski
jak jest:
musi być powołany
jak będzie (od połowy 2016 r.):
nie jest obowiązkowy, można powołać od razu tylko zarząd

zatrudnianie członków w stowarzyszeniu
jak jest:
nie jest to jasne
jak będzie (od połowy 2016 r.):
ustawa daje takie prawo

wynagrodzenie dla zarządu
jak jest:
nie jest to możliwe
jak będzie (od połowy 2016 r.):
ustawa daje taką możliwość

nadzór starosty
jak jest:
nadzór na etapie zakładania (dłuższa rejestracja w KRS)
jak będzie (od połowy 2016 r.):
brak nadzoru na etapie zakładania (szybsza rejestracja w KRS)

STOWARZYSZENIE ZWYKŁE
jak jest:
ma bardzo ograniczone możliwości działania
jak będzie (od połowy 2016 r.):
może więcej, np. dostać dotację, ubiegać się o status OPP, przekształcić się
w stowarzyszenie rejestrowe

Opracowano na podstawie strony www.ngo.pl

Scroll to Top