Węgierscy nauczyciele w powiecie bialskim

W ramach wymiany nauczycieli i młodzieży w programie Erasmus+ do powiatu bialskiego przyjechała grupa nauczycieli dwóch szkół rolniczych z Węgier, której przewodniczy Davidovics László dyrektor szkoły Bethlen Gábor w Gyomaendrod. Przyjechali oni do szkoły, z którą współpracują, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Zorganizowała ona ich pobyć w Polsce. Dziś odwiedzili Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej i spotkali się ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem. Spotkaniu towarzyszyła Marianna Tumiłowicz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych starostwa oraz Anna Sęk – dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Starosta pokrótce przedstawił funkcjonowanie, kompetencje i finansowanie powiatu, a także omówił jednostki organizacyjne. Rozmawiał także o możliwości rozszerzenia współpracy szkół węgierskich na inne z powiatu bialskiego. Szkoła z Węgier współpracuje także z Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Marianna Tumiłowicz natomiast przedstawiła rozwoju szkolnictwa w powiecie.

Delegacja z Węgier w Polsce przebywa od 3 do 8 lipca. Wczoraj uczestniczyli oni w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwiedzili też Leśną Podlaskę, zapoznali się z działalnością partnerskiej szkoły i spotkali się z wójtem gminy Leśna Podlaska Pawłem Kazimierskim.

W planach mają także zwiedzanie Zaborka i Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Jednak ich program zdominowały spotkania merytoryczne. Przygotowane są panele dyskusyjne z nauczycielami leśniańskiej szkoły, pozwalające na wymianę doświadczeń, a służące lepszemu kształceniu młodzieży. Węgierscy nauczyciele zapoznają się także z warunkami i możliwościami praktyk zawodowych uczniów na podstawie odwiedzenia specjalistycznych gospodarstw rolnych współpracujących z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w Zaczopkach i Nosowie.

Scroll to Top