Wiosenny Rajd Rowerowy LZS

W ostatnią niedzielę maja został zorganizowany tradycyjny Wiosenny Rajd Rowerowy LZS.

Tym razem miejscem spotkania grup rowerowych z Białej Podl., Czosnówki, Kijowca i Zalesia była miejscowość Kłoda Mała położona w gminie Zalesie.
W środku tej miejscowości przy pomniku Unitów Podlaskich- Rodziny Koniuszewskich,  spotkało się 42 uczestników rajdu , zaproszeni goście oraz ok. 35 mieszkańców miejscowości Kłoda Mała.
Historię tragicznych losów rodziny Koniuszewskich odczytały  przedstawicielki  KGW z Kłody Małej. W intencji tragicznie zmarłych Unitów  modlitwę odmówił Ks. Proboszcz Parafii Horbów a następnie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych.
W dalszej części uroczystości  znicze przy pomniku zapalili: Arkadiusz Maksymiuk – Radny Powiatowy, ks. Józef Nikoniuk – Proboszcz Parafii Horbów, Wojciech Szymanek- Przewodniczący Rady Gminy w Zalesiu, Marta Gruszecka -Radna Gminy Zalesie,  Witold Kaczanowicz – Radny wsi Kłoda Mała , Sołtys Wsi Kłoda Mała i przedstawicielki KGW z Kłody Małej oraz reprezentanci poszczególnych ekip z Zalesia, Czosnówki Kijowca  i Białej Podlaskiej.
Po uformowaniu szyku rowerzyści wyruszyli w dalszą drogę gdzie zaplanowane trasy prowadziły przez urokliwe leśne zakątki Nadleśnictwa Chotyłów . W Uroczysku „Barwinek” została zaplanowana druga część Rajdu połączona z ogniskiem i konkursami o tematyce turystycznej, ekologicznej i związanej z bezpieczeństwem rowerzystów w ruchu drogowym. Uczestnicy Rajdu mieli też możliwość obejrzenia eksponatów zgromadzonych w Ośrodku Edukacji Leśnej . Spotkanie przy ognisku upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy rajdu oprócz nagród wyjechali z mapami i folderami opisującymi historią i osiągnięcia Nadleśnictwa Chotyłów oraz z okolicznościowymi plakietkami LZS.
Impreza została wsparta finansowo i organizacyjnie przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gminę Zalesie, Powiatowe Zrzeszenie LZS, Nadleśnictwo Chotyłów, Parafię Horbów i KGW z Kłody Małej.

historia rodziny Koniuszewskich

mat. WK

Scroll to Top