Wizyta Marszałka Sosnowskiego

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Bialskiego Mariusza Filipiuka i Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego,
w którym uczestniczyła również Danuta Pietrusik z Kodnia. Spotkanie dotyczyło produktów spożywczych i potraw regionalnych, charakterystycznych dla tej część Lubelszczyzny. Na terenie powiatu bialskiego tradycja kulinarna jest wciąż żywa. Dzieje się tak między innymi dzięki aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów ludowych czy pasjonatów, których sztandarowym przykładem jest rodzina Państwa Pietrusików – wielokrotnych laureatów regionalnych konkursów kulinarnych.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że mieszkańcy powiatu bialskiego wyraźnie wyróżniają się swoim kulinarnym kunsztem i skutecznie promują ten aspekt dziedzictwa naszego przygranicznego regionu.

Podczas spotkania poruszane były również bieżące sprawy gospodarcze województwa i powiatu. Omówiono m.in. ruch graniczny na przejściach granicznych, stan istniejących szlaków komunikacyjnych i kwestię planowanych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Największym projektem jest planowany odcinek autostrady A2 do granicy z Białorusią.

 

 

Scroll to Top