Wizyta starosty w Pińsku na Białorusi

Na zaproszenie biskupa Antoniego Dziemianki diecezję pińską odwiedził starosta bialski Mariusz Filipiuk. Wizyta była okazją do rozmowy, ale również podziękowania księdzu biskupowi za udział w tegorocznych dożynkach powiatowych w Sosnówce, podczas których poprowadził dziękczynną mszę św. i wygłosił krzepiące kazanie skierowane do rolników. Podkreślił w nim olbrzymią wartość wspólnoty i solidarności ludzi pracujących na roli, zwłaszcza w obliczu problemów i wyzwań. Była to druga uroczystość dożynkowa z udziałem biskupa pińskiego, który gościł również podczas dożynek powiatu bialskiego w gminie Zalesie w 2016 roku.

Podczas spotkania ksiądz biskup oprowadził starostę bialskiego po bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pińsku i opowiedział historię diecezji, która została utworzona w 1925 roku. Wchodzi ona w skład metropolii mińsko-mohylewskiej i obejmuje swoim zasięgiem obwody brzeski i homelski.

Zespół kościoła i klasztoru franciszkanów, który aktualnie jest najcenniejszym zabytkiem Pińska stanowi siedzibę kurii biskupiej. Na terenie kompleksu budynków diecezjalnych znajduje się m.in. seminarium duchowne. Bazylika jest ośrodkiem historii kościoła katolickiego na Białorusi. W kościele znajdują się m.in. tablice upamiętniające poległych i zamordowanych w latach 1919-1939 marynarzy Pińskiej Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP oraz 49 księży diecezji pińskiej zamordowanych przez hitlerowców w latach 1941-45. Tam też został pochowany ks. Kazimierz Świątek – wieloletni proboszcz miejscowej parafii, który w 1991 roku został podniesiony do godności biskupa i administratora apostolskiego diecezji pińskiej. W 1994 został kardynałem, a do 2006 sprawował urząd metropolity mińsko-mohylewskiego. Nie był on jednak biskupem diecezjalnym.

W związku z tym pierwszym po II wojnie światowej ordynariuszem diecezji pińskiej w 2012 roku został ks. Antoni Dziemianko. Biskup jest sekretarzem generalnym Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi oraz przewodniczącym działających w niej Rad – ds. Liturgii, Rodziny i Działalności Charytatywnej.

Diecezja pińska zajmuje powierzchnię ok. 72,7 tys. km2 na południu Białorusi – od granicy z Polską, wzdłuż granicy z Ukrainą do granic z Rosją – a mieszka tam ok. 3,3 mln ludzi, z których ok. 60 tys. to katolicy.

 

Scroll to Top