Wkrótce polsko-białoruski projekt drogowy

1 września w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie partnerów wspólnego drogowego projektu. Podczas spotkania podpisany został wniosek aplikacyjny wspólnie przygotowywanego projektu pn.: „Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”
Wniosek składany jest w odpowiedzi na nabór wniosków nr PBU1 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Po pozytywnej weryfikacji koncepcji projektu złożonej w grudniu ubiegłego roku powiat bialski poproszony został o przygotowanie pełnego wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.

Ze strony partnera wiodącego, którym jest powiat bialski wniosek podpisali starosta bialski Mariusz Filipiuk i wicestarosta Janusz Skólimowski. Po stronie białoruskiej partnerem projektu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KUP Briestobldostroj w Brześciu. W podpisaniu wniosku udział wziął dyrektor generalny Siarhei Dziamko.

Rozstrzygniecie naboru przewidziane jest na koniec roku.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze na odcinku długości 4,4 km oraz drogi Malorita-Miedno-Znamienka na odcinku 5,1 km, łącznie 9,5 km. Drogi te prowadzą bezpośrednio do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo. Realizacja projektu ułatwi komunikację społeczności polskiej i białoruskiej z powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego, przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży oraz skrócenia czasu przejazdu służb ratunkowych i pozostałych pojazdów. W wyniku realizacji inwestycji poprawi się wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. Wykonanie modernizacji dróg pozwoli mieszkańcom na właściwe wykorzystanie posiadanych środków transportu. Poprawa stanu technicznego dróg, zwiększenie ich nośności i szerokości zapewni komfort podróży osobom korzystającym z alternatywnego dojazdu do przejść granicznych w Terespolu, Kukurykach i Sławatyczach oraz okolicznych miejscowości omijając mocno obciążoną ruchem drogę krajową Nr 2.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę: 2 574 000 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 90 %, co stanowi kwotę: 2 316 600 EUR, wkład własny w wysokości 10% –  257 400 EUR sfinansowany zostanie ze środków obydwu partnerów.

Scroll to Top