Wręczenie certyfikatów po stażu zagranicznym

We wtorek 15 maja w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 63 uczestnikom praktyk zawodowych w Grecji realizowanych w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wręczenia certyfikatów dokonał starosta bialski Mariusz Filipiuk. Uzyskany dokument jest potwierdzeniem odbytego zagranicznego stażu, a to ważny punkt w CV tym wszystkim, którzy będą poszukiwali w przyszłości atrakcyjnej pracy. Przyjemne i pożyteczne…
Gratulujemy
 
Mat. ZS w Małaszewiczach
Scroll to Top