Wybory do Izb Rolniczych 2019

TRWA NABÓR NA KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH.

Termin dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych: 5.06.2019 r. do godz. 14.00.

W związku z wyborami do izb rolniczych Lubelska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków Komisji Okręgowych.

Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Lubelskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania).

Członków komisji okręgowych powołuje spośród zgłoszonych kandydatów wojewódzka komisja wyborcza. W komisji wojewódzkiej, obwodowej, okręgowej nie mogą zasiadać kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Oświadczenie kandydata na Członka Komisji Okręgowej >>

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych >>

Wymagane dokumenty należy składać  do Biura Lubelskiej Izby Rolniczej (ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin) lub wysyłać pocztą. Liczy się data i godzina wpływu dokumentów.

Scroll to Top