Wydział Spraw Społecznych dokumenty

Bialskie Talenty 2022

Wniosek o nadanie medalu Zasłużony dla powiatu bialskiego
Wniosek-o-nadanie-medalu.doc
Wniosek-o-nadanie-medalu.pdf


REGULAMIN nadawania medalu Zasłużony dla Powiatu Bialskiego
Regulamin-nadawania-medalu.pdf


Wyróżnienie Dobre, bo Bialskie
Wniosek o przyznanie wyróżnienia.pdf
Wydział Spraw Społecznych dokumenty.doc

Zarządzenie nr 69/2018 Starosty Bialskiego z dnia 26 listopada 2018 roku.
Zarządzenie-nr-69-2018-Starosty-Bialskiego-z-dnia-26-listopada-2018


Regulamin przyznawania wyróżnienia Starosty Bialskiego
Regulamin-przyznawania-wyróżnienia-Starosty-Bialskiego.pdf

Zarządzenie nr 38/2016 Starosty Bialskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.
Zarządzenie-Starosty-Bialskiego-w-sprawie-ustanowienia-wyróżnienia-Dobre-bo-Bialskie.pdf


Wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
Wniosek o wpis do ewidencji UKS

Wniosek o wpis do ewidencji składu osobowego zarządu, komisji rewizyjnej
Wniosek o wpis do ewidencji składu osobowego zarządu, komisji rewizyjnej


Wniosek o wpis do ewidencji zmiany w składzie zarządu, komisji rewizyjnej
Wniosek o wpis do ewidencji zmiany w składzie zarządu, komisji rewizyjnej


Wniosek o wpis informacji o zmianie statutu klubu sportowego
Wniosek o wpis informacji o zmianie statutu klubu sportowego


Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o wpis klubu n dz g


Wniosek o wpis zmiany adresu klubu sportowego
Wniosek o wpis zmiany adresu klubu sportowego


Wniosek o wsparcie rzeczowe imprezy sportowej/sportowo-rekreacyjnej/ turystycznej/kulturalnej/prozdrowotnej
Wniosek o wsparcie rzeczowe imprezy sportowej/sportowo-rekreacyjnej/ turystycznej/kulturalnej/prozdrowotnej


Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji UKS, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji UKS, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wzory dokumentów do otwartego konkursu ofert
formularz oferty do konkursu
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3

Wzory dokumentów w ramach tzw. 'małych grantów’ art.19a
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3
UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1
UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2

Wzory dokumentów w ramach przyznania stypendium sportowego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
Wniosek o stypendium
Oświadczenie do celów podatkowych
Uchwała Nr XXIX

Wzory dokumentów o przyznanie nagrody sportowej.
Wniosek o nagrodę
Oświadczenie do celów podatkowych
Uchwała Nr XXIX

Wzór wniosku o Nagrodę Kultury Powiatu Bialskiego im. J. I. Kraszewskiego
Wniosek o nagrodę
Uchwała Nr XXXI/191/2009
Uchwała XXXIV/178/2017
Uchwała XLVI/299/2022

Uchwała LVII/374/2023
Przewiń do góry