Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dnia 07.01.2021 r. dokonał wyboru oferty na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej p.n. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2021.”

Wynik otwartego konkursu ofert

Scroll to Top