Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2023

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dnia 10.01.2023 r. dokonał wyboru oferty na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej p.n. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w roku kalendarzowym 2023.

Wynik otwartego konkursu ofert

Scroll to Top