Wyniki oraz efekty projektu Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Wyniki oraz efekty jakie zostaną osiągnięte po jego zakończeniu.

W wyniku realizacji inwestycji planuje się uzyskać następujące produkty projektu:

 1. Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół – 4 szt.
 2. Liczba zbudowanych /przebudowanych/ doposażonych obiektów – 3 szt.
 3. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 13 szt.
 4. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych – 3 szt.
 5. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazjów – 2 szt.
 6. Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół podstawowych – 1 szt.
 7. Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury szkół – 7442,74 m2
 8. Liczba sal/pracowni szkolnych doposażonych w pomoce dydaktyczne – 1szt.
 9. Powierzchnia sal/pracowni szkolnych doposażonych w pomoce dydaktyczne – 45,82 m2
 10. Liczba wybudowanych obiektów sportowych – 7 szt.
 11. Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych – 2394,36 m2
 12. Liczba przebudowanych obiektów sportowych – 1 szt.
 13. Powierzchnia przebudowanych obiektów sportowych – 243,79 m2
 14. Liczba doposażonych obiektów sportowych – 2 szt.
 15. Powierzchnia doposażonych obiektów sportowych – 2638,15 m2
 16. Liczba wprowadzonych rozwiązań zapewniających dostęp do infrastruktury szkół osobom niepełnosprawnym – 5 szt.
 17. Powierzchnia zbudowanych/ przebudowanych/doposażonych obiektów pozostałej infrastruktury społecznej –190,9 m2
 18. Liczba zakupionych komputerów – 5 szt.
 19. Liczba obiektów objętych termomodernizacją – 2 szt.
 20. Kubatura obiektów objętych termomodernizacją – 13 153,00 m3

Wskaźnik efektywności kosztowej dla przedmiotowego projektu ukształtował się na poziomie 17,49 zł/osobę.

Długofalowe efekty przedmiotowego projektu zaprezentowane zostały na płaszczyźnie rezultatów:

 1. Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 1717 osób
 2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 13 szt.
 3. Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały dostęp do infrastruktury szkół –12 osób
 4. Ilość energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego – 569 mWh
 5. Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 339 542 osoby

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top