Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27-02-2017 dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe.

Szczegóły na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bialej Podlaskiej

www.pcpr.powiatbialski.pl

Scroll to Top