Wzory Dokumentów

Wzory Dokumentów

Wzór Statutu Stowarzyszenia
Wzór Statutu UKS
Wzór Regulaminu Stowarzyszenia Zwykłgo
Wzór wniosku o wpis Klubu sportowego
Wniosek (ujęty w KRS)

 

Scroll to Top