X posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Wschodnia

28 stycznia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył m.in. starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Podczas posiedzenia przyjęte zostały zmiany kryteriów wyboru projektów w działaniach Internacjonalizacja MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) i Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Przeanalizowano także bieżący stan realizacji Programu.

Realizacja Programu Polska Wschodnia została oceniona bardzo dobrze. Według stanu na 20 stycznia br. budżet Programu to 8,6 mld zł: zawarto umowy o dofinansowanie projektów na blisko 73% budżetu (842 umowy, o łącznej wartości 6,25 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR), a beneficjenci rozliczyli wydatki na ponad 30% budżetu Programu (2,59 mld zł EFRR).

Dobrze oceniono tempo realizacji Programu. Według stanu na 20 stycznia br. budżet Programu to 8,6 mld zł: zawarto umowy o dofinansowanie projektów na blisko 73% budżetu (842 umowy, o łącznej wartości 6,25 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR), a beneficjenci rozliczyli wydatki na ponad 30% budżetu Programu (2,59 mld zł EFRR). Podczas spotkania zatwierdzono także nowe kryteria wyboru projektów w działaniach 1.2 Internacjonalizacja MŚP i 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Dla małych i średnich przedsiębiorców makroregionu oznacza to więcej możliwości w staraniu się o środki Programu i łatwiejszy do nich dostęp.

Główne zmiany w konkursie o dotacje na rozwój działalności firmy na rynkach zagranicznych (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP) to między innymi: szerszy katalog kosztów w projekcie, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, a także możliwość refundowania obecności firmy na branżowych targach sprzed złożenia wniosku o dotację.

Zmiany czekają również na firmy, chcące wprowadzić na rynek produkt sieciowy, czyli ofertę kilku firm pod jedną marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Od teraz o dotację będzie mógł starać się również jeden przedsiębiorca – nie jak dotychczas wyłącznie konsorcjum MŚP, choć te, podczas oceny projektu, będą mogły otrzymać dodatkowe punkty.

Kolejne zmiany zatwierdzone dla tego poddziałania to niższy próg wymaganych kosztów kwalifikowalnych projektu (z 7 mln zł do 5 mln zł), co pozwoli na realizację mniejszych inwestycji oraz korzystniejsze warunki dofinansowania dla infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jako elementów realizowanych inwestycji.

Nabory w obu działaniach ogłoszono tuż po posiedzeniu Komitetu Monitorującego. Wnioski będzie można składać do PARP w lutym.

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Jego środki 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Scroll to Top