XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych – Tuczna 2022

W dniu 31-go lipca 2022 roku w miejscowości Tuczna o godzinie 11-tej rozpoczęła się „XIV Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych”, której organizatorami byli:

  • Starosta Bialski;
  • Wójt Gminy Tuczna;
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej.

Honorowy Patronat Medialny nad wydarzeniem sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Gmina Tuczna od 2008 roku jest organizatorem Wystawy Koni Zimnokrwistych, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Pierwotnie wystawa miała zasięg powiatowy, a w kolejnych latach urosła do rangi regionalnej i wojewódzkiej. Wystawa Koni Zimnokrwistych w Tucznej jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z hodowlą koni, a przede wszystkim służy promocji i upowszechnianiu wiedzy na temat tych pięknych zwierząt.

W programie tegorocznej Wystawy, znalazły się m.in.: pokazy amazonek na koniach arabskich oraz prezentacje klaczy i ogierów. Po raz pierwszy w historii wystawy przeprowadzone zostały zawody Hobby Horse dla dzieci, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W zawodach uczestniczyło 15-cioro dzieci. Wystawa rozpoczęła się o godzinie 11:00 i zakończyła o godzinie 18:00.

W wystawie wzięło udział 17 klaczy i 13 ogierów.

Wystawa zintegrowała hodowców i sympatyków ras koni zimnokrwistych, promowała alternatywne metody komunikacji i pracy z końmi oparte o partnerską współpracę zwierzęcia z człowiekiem, upowszechniła wiedzę o rasach koni zimnokrwistych. Efektem realizacji w/w wystawy jest poszerzenie kontaktów hodowców koni ras zimnokrwistych z organizacjami  administracji rządowej i samorządowej co ma pozytywny wpływ na promowanie wyspecjalizowanych gospodarstw agroturystycznych jako doskonałą atrakcję dla turystów a co za tym idzie uzyskanie możliwości nowych miejsc pracy w tych gospodarstwach.

Wydarzenie było dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Tekst i zdjęcia: Alina Lipka

Scroll to Top