XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Białej Podlaskiej

15 marca 2017 roku w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje powiatowe poprzedziły eliminacje gminne  i miejskie w których na terenie powiatu bialskiego wzięło udział ponad 500 dziewcząt i chłopców.

W eliminacjach powiatowych, które otworzył  bryg. Artur Tomczuk Komendant Miejski PSP, udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski, Marek Uściński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Marek Chwalczuk, Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Dorota Wojcieszuk z PT KRUS Biała Podlaska.

W zmaganiach powiatowych w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne wzięło udział ogółem 42 uczestników – finalistów niższego szczebla wraz z opiekunami pod których kierunkiem zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje powiatowe, oceniane przez jury pod przewodnictwem mł. bryg. Romana Smarzewskiego, składały się z dwóch etapów:

I etap – test pisemny składający się z 30 pytań, który pisali wszyscy uczestnicy,

II etap – to finał ustny do którego weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu pisemnego oraz z przeprowadzonej dogrywki we wszystkich grupach.

W wyniku rozgrywek finałowych i ilości zdobytych punktów z testu pisemnego  kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa szkoły podstawowe

I – Aleksandra Sławińska – SP w Szóstce, gm. Drelów

II – Aleksandra Prokopiak – SP w Kożuszkach, gm. Międzyrzec Podlaski

III – Mateusz Jastrzębski – SP w Dąbrowicy Dużej, gm. Tuczna

IV – Szymon Skrzyński – SP w Sosnówce

V – Aleksandra Walczuk – SP w Sworach, gm. Białe Podlaska

 

II grupa gimnazja

I – Giulia Frąckiewicz – Gimnazjum w Jelnicy, gm. Międzyrzec Podlaski

II – Jakub Bekulard – OSP/MDP Szóstka, gm. Drelów

III – Magdalena Chraniuk – Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej

IV – Hubert Śledź – Gimnazjum w Janowie Podlaskim

V – Michał Haponiuk – Gimnazjum w Zalesiu

 

III grupa szkoły ponadgimnazjalne

I – Joanna Waszczuk – I LO im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

II – Jolanta Chibowska – gm. Leśna Podlaska

III – Kacper Poschnik – Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

IV – Karolina Zaniewicz – OSP Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim

V – Piotr Rosiński – IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej

Laureaci pierwszych miejsc trzech grup wiekowych będą reprezentować powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich  w Lublinie.

Na zakończenie eliminacji wręczono dyplomy oraz pamiątkowe upominki z nadrukiem dotyczącym konkursu dla wszystkich uczestników za udział w eliminacjach. Opiekunowie za przygotowanie zawodników otrzymali okolicznościowe podziękowania oraz upominki. Ponadto laureaci poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowane przez Starostę Bialskiego,  KRUS Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej  i Oddział Powiatowy ZOSP RP. Nagrodzono również najmłodszego uczestnika turnieju  – nagrodę otrzymała Gabriela Rudzka ze SP w Huszczy, gm. Łomazy. Wyżywienie i słodki  upominek ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego.

Podczas przerwy w trakcie której komisja sprawdzała testy pisemne, uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu JRG  w Białej Podlaskiej.

Zmagania turniejowe w powiecie bialskim dotyczące wiedzy pożarniczej  na wszystkich szczeblach z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem dzieci i młodzieży  o czym świadczy liczba uczestników na poszczególnych szczeblach.

Organizatorzy Turnieju serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród. Osobne słowa podziękowań kierujemy pod adresem opiekunów uczestników, którzy często poświęcając swój wolny czas pomagali im zdobywać  wiedzę o ochronie przeciwpożarowej.

DSC_5371 folder

Bożena Krzyżanowska

Scroll to Top