XVII gala "Dobre, bo Bialskie" za nami

Już po raz 17. władze powiatu bialskiego zaprosiły na uroczystość „Dobre, bo Bialskie”. Została ona zorganizowana 5 stycznia w Białej Podlaskiej. Na spotkanie przybyły osoby duchowne, władze państwowe, samorządowe, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji, firm i organizacji pozarządowych, z którymi powiat bialski współpracuje.
Starosta bialski w swoim wystąpieniu podsumował rok 2016, podziękował za współpracę radnym powiatu bialskiego, wszystkim burmistrzom, wójtom oraz radom miast i gmin z przewodniczącymi na czele, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu bialskiego, służbom mundurowym. Podziękowania otrzymali również prezesi, właściciele i dyrektorzy firm oraz delegacje przybyłe z Niemiec i Białorusi, a także wszyscy, którzy przyczyniają się do rozwoju powiatu bialskiego. Na koniec zaś złożył wszystkim życzenia na nowy 2017 rok.
Zaszczytny tytuł „Dobre, bo Bialskie” przyznawany jest firmom, organizacjom, instytucjom i samorządom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego, gospodarczego oraz promocji powiatu bialskiego. Statuetkę i dyplom wręczali przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.
Jako pierwszemu tytuł przyznano Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Międzyrzeca Podlaskiego. Następnie wyróżnienia otrzymali: FEDRO Sp. z o.o. z Osiecka z oddziałem w Szóstce, Gospodarstwo Rolne Uprawa Pieczarek Anna i Andrzej Śledź z Międzyrzeca Podlaskiego, Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Piąta statuetka trafiła w ręce laureata konkursu „Gmina Lider Samorządności”, a został nim samorząd miasta Międzyrzec Podlaski.
Noworoczna gala była okazją do wręczenia odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz dyplomów osobom, które poprzez swoją postawę i pracę zawodową znacznie wyróżniły się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie polskiej kultury w powiecie bialskim. Odznakę otrzymali: Teresa Bartosiewicz – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, Bożena Pawlina – Maksymiuk – prezes Fundacji Nadbużański Uniwersytet Ludowy, Bolesław Szulej – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, Wiesława Anna Zaremba – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Drelowie, Zespół „Bagnoszki” z Drelowa oraz Maria Sawczuk – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie. Dyplomy otrzymali: Ryszard Bielecki – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach, Aleksandra Melaniuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, Wiesława Tur – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Medale i dyplomy wręczali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz starosta bialski.
Tradycją stało się, że podczas tej noworocznej uroczystości honorowane są medalami „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego” osoby, firmy i organizacje  które  swoją działalnością  przyczyniają  się do rozwoju i promocji samorządu bialskiego. Otrzymali je: Antoni Sacharuk z Mokran Starych, prowadzący wielokierunkowe gospodarstwo rolne, Krystyna Beń – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, ks. Jacek Guz – kustosz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie, Władysław Gawryluk – społecznik, wieloletni nauczyciel w gminie Rokitno, Stefan Klimiuk – skarbnik powiatu bialskiego, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tirmet z Międzyrzeca Podlaskiego –Mirosław Kulik oraz Stanisław Lesiuk – członek zarządu Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej. Medale wręczali: przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński i starosta bialski Mariusz Filipiuk.
Podsumowano także konkurs „Biblioteka Roku 2016 Powiatu Bialskiego”. Tytuł przypadł Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach. Zgromadzeni wysłuchali także wystąpień wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysława Litwiniuka i prezydenta miasta Dariusza Stefaniuka. W imieniu zaproszonej delegacji z Brześcia głos zabrał poseł na Sejm Ziemi Brzeskiej Republiki Białoruś Władimir Bazanow, a z Niemiec Kersten Peter Schröder – przewodniczący Rady Powiatu Oberhavel.
Zaproszeni na uroczystość mogli także zobaczyć występ taneczny Pauliny Kowalewskiej i Konrada Czopińskiego oraz posłuchać Natalii Marczuk i Bartosza Prokopa. Podczas imprezy odbyła się także zabawa „Przyjaciele przyjaciołom”.


 

Scroll to Top