XXIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej za nami

Niespełna dwa tygodnie od ostatniej odbyła się dziś kolejna, XXIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Uchwałami, które na niej przyjęto były: uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Maniach, gmina Miedzyrzec Podlaski do powiatowego zasobu nieruchomości, a także wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie – Krzyczew od km 0+500 do km 3+382,5 odc. długości 2,8825 km” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) wraz z budową kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 1+072 odc. długości 1,072 km”. Poza tym przyjęto zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020 i zmiany w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 r.

Scroll to Top