XXIX sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Za nami już 29. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Odbyła się ona 28 listopada. Podczas niej przyjęto uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie, uchwalenia Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2017, a także zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2020.

Wśród poruszanych spraw było: utrzymanie dróg, wspólnota gruntowa, szkodniki leśne oraz zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Na apel radnych przewodniczący rady Mariusz Kiczyński wyraził także zgodę o zorganizowanie sesji nt. rolnictwa, podczas której mają być omawiane sprawy afrykańskiego pomoru świń, CETA czy kwestie ubezpieczeń związanych ze szkodami łowieckimi.

 

Scroll to Top