XXVI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

XXVI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej odbyła się 13 października 2016 r. Radni podjęli tego dnia pięć uchwał w sprawie: ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Powiatu Bialskiego i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu; rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Bialskiego; nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Bialskim a Powiatem Świdnickim, Gminą Głusk, Gminą Kamień, Gminą Kamionka, Gminą Rybczewice oraz Gminą Mełgiew w celu przystąpienia do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Lubelskie” Działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości usług publicznych w województwie lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych Powiatu Świdnickiego, Powiatu Bialskiego oraz gmin Głusk, Kamień, Kamionka, Mełgiew i Rybczewice”, a także zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020.

Szczegóły będzie można przeczytać w „Gościńcu Bialskim”.

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej 18 października o godz. 15.00 będzie połączona z debatą na temat aktualnej sytuacji rolnictwa w powiecie bialskim.

foto: Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top