Z posiedzenia PZZK: wirus wciąż się rozprzestrzenia

Obszar na, którym występuje wirus afrykańskiego pomoru świń wciąż się powiększa. Stwierdzenie kolejnych ognisk na terenie powiatu było powodem zwołania w trybie natychmiastowym posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu, które odbyło się 11 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, przewodniczył starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Nowe ogniska pojawiły się w ostatnim czasie w miejscowościach Michałówka (gm. Biała Podlaska) i Krzywowólka (gm. Sławatycze), gdzie zastosowane będą określone w takich przypadkach procedury. Według powiatowego lekarza weterynarii Radomira Bańko powodem rozprzestrzeniania się choroby jest wciąż niestosowanie przez rolników zasad bioasekuracji m.in. poprzez brak ogrodzeń w gospodarstwach. Czynnikiem, który może dodatkowo pogorszyć aktualną sytuację związaną z ASF są trwające właśnie żniwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zboże zebrane z pola musi być przechowywane w zamknięciu i nie może być podawane zwierzętom przez okres co najmniej 30 dni. W wypadku słomy okres ten wynosi 90 dni. Sprzedaż zboża i słomy jest możliwa jedynie, jeśli nie będzie ona przeznaczona na cele żywienia zwierząt.

W związku z nowym programem bioasekuracji do 14 sierpnia rolnicy mogą składać oświadczenia o niedostosowaniu gospodarstw do opisanych w programie zasad. Termin ten może być wydłużony. Konsekwencją złożenia wniosku będzie wybicie wszystkich świń z gospodarstwa. Jak informuje powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej do czasu pojawienia się daty likwidacji hodowli możliwe będzie zabicie na własny użytek, jeśli gospodarze będą dysponowali odpowiednimi warunkami do przechowywania mięsa. Świnie, które nie będą zabijane na własny użytek mają odbierać zakłady mięsne. Ubój będzie odbywał się w rzeźniach.

Wirus wciąż się rozprzestrzenia, w związku z czym Unia Europejska rozszerza strefę niebieską gminę Drelów i gminę Międzyrzec Podlaski z miastem. W strefie żółtej znajdują się gminy: Łomazy, Rossosz, Wisznice i Sosnówka. Przypomnijmy, że w obrębie strefy niebieskiej możliwe jest przemieszczanie świń między gospodarstwami i do ubojni bez przeprowadzania badań laboratoryjnych, wymagane są natomiast świadectwa zdrowia oraz badanie kliniczne świń przeprowadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym transportem. Natomiast przemieszczanie świń w obrębie strefy „żółtej” i poza nią do innych obszarów na terytorium Polski możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju.  Nie ma wymogu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie przemieszczane w obrębie strefy jak i poza nią muszą posiadać świadectwo zdrowia i badanie kliniczne nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem do uboju.

Dodatkowo Radomir Bańko poinformował na posiedzeniu PZZK, że w niedługim czasie rolnicy dostanę odszkodowania za ubiegły rok. Wnioski zostały rozpatrzone, a kwoty naliczone.

Scroll to Top