Za nami XVIII sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, która odbyła się 30 marca podjęto uchwały w sprawach: określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, zmian w budżecie Powiatu Bialskiego na 2016 rok, a także zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bialskiego na lata 2016 – 2019. Radni przyjęli również sprawozdania z komisji za 2015 r. i rozpatrzyli sprawozdanie z działalności komendanta miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2015 r., jak również komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok.

Podczas sesji został odwołany dotychczasowy starosta bialski Tadeusz Łazowski, a co za tym idzie również cały Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej. Na tej samej sesji wybrano również nowe władze. Starostą bialskim został Mariusz Filipiuk. W skład Zarządu weszli Janusz Skólimowski (wicestarosta), Arkadiusz Misztal, Marek Uściński, Agnieszka Jakoniuk (członkowie). Ze względu na zmiany w Zarządzie zostali wybrany nowy przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, którym został Mariusz Kiczyński, a także wiceprzewodniczący – Marian Tomkowicz. Uległy zmianie także składy osobowe niektórych komisji. Poniżej aktualne dane:

KOMISJA REWIZYJNA

Ryszard Boś – przewodniczący /od 30.03.2016 r./

Elżbieta Iwaniuk – wiceprzewodnicząca

Jolanta Zbucka – wiceprzewodnicząca /od 30.03.2016 r./

Łukasz Jaszczuk – sekretarz /od 30.03.2016 r./

Tomasz Andrejuk

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Mariusz Filipiuk

Elżbieta Iwaniuk

Mariusz Kiczyński

Czesław Pikacz – przewodniczący

Radosław Sebastianiuk – wiceprzewodniczący

Janusz Skólimowski

 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Marzenna Andrzejuk

Jan Bajkowski

Tomasz Bylina – wiceprzewodniczący

Mariusz Filipiuk

Mariusz Kiczyński

Mariusz Kostka

Paweł Litwiniuk – przewodniczący

Tadeusz Łazowski

Marek Sulima

Marian Tomkowicz

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Marzenna Andrzejuk

Agnieszka Jakoniuk

Arkadiusz Maksymiuk – przewodniczący

Arkadiusz Misztal

Janusz Skólimowski

 

KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Tomasz Bylina

Mariusz Kostka

Mateusz Majewski

Czesław Pikacz

Marek Sulima – przewodniczący

Marek Uściński – wiceprzewodniczący

 

KOMISJA SAMORZĄDOWA I SPRAW RADNYCH

Jan Bajkowski

Ryszard Boś

Łukasz Jaszczuk – wiceprzewodniczący

Paweł Litwiniuk

Mateusz Majewski – przewodniczący

 

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Tomasz Andrejuk – przewodniczący

Arkadiusz Maksymiuk

Jolanta Zbucka – wiceprzewodnicząca /od 29.02.2016 r./

Radosław Sebastianiuk

 

 

Scroll to Top