Zad II – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top