Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu

Logo RPO

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Zadania inwestycyjne realizowane w projekcie

Projekt „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski” swoim działaniem obejmuje pięć zadań inwestycjych:

1. ,,Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim”

Zadanie to zrealizowano w okresie 9 lipca 2010 r. – 25 listopada 2010 r.

Prace modernizacyjne swoim zakresem objęły remont elewacji, całkowitą wymianę pokrycia dachowego z częściową wymianą więźby dachowej, przebudowę jednej klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów przeciwpożarowych, wzmocnienie stropów nad I – szym piętrem. Przeprowadzone prace remontowo – modernizacyjne pozwoliły na stworzenie dwóch sal lekcyjnych oraz bibliotekę z czytelnią.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na przygotowanie i realizację zadania wyniosły 834 156,58 zł.

2. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 12 kwietnia 2011 r. – 30 czerwiec 2011 r.

Nowe boisko wielofunkcyjne składa się z dwóch części. Na jednej z nich znajduje się boisko do gry w piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry w piłkę koszykową. Na drugiej części powstało boisko do gry w tenisa ziemnego i siatkówkę. Ponadto szkoła uzyskała czterotorową bieżnię sportową wraz ze skocznią do skoków w dal.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 564 530,20 zł.

3. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu”

Zadanie zrealizowano w okresie 3 sierpnia 2010 r. – 24 czerwca 2011 r.

Wykonane prace na tej inwestycji to termomodernizacja budynku szkoły, obejmująca swoim zakresem docieplenie stropodachu oraz ścian, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Natomiast w wyniku rozbudowy szkoła uzyskała szatnię z węzłem sanitarnym (także dla osób niepełnosprawnych), pokoje przeznaczone na schronisko młodzieżowe, stołówkę, pomieszczenia stanowiące zaplecze sali gimnastycznej, zmodernizowano ciągi komunikacyjne zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Wartość całości prac zamknęła się kwotą 1 432 341,76 zł.

4. ,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach”

Inwestycję rozpoczęto w styczniu 2011 r. a przewidziany termin zakończenia to lipiec 2011 r.

W ramach tego zadania przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły, a więc ocieplono ściany , strop, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe budynku szkoły. Przeprowadzone modernizację kotłowni i wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku szkoły oraz wymieniono podłogę w sali gimnastycznej. Natomiast w wyniku rozbudowy budynku internatu uzyskano pięć nowych pokoi mieszkalnych oraz pokój cichej nauki i pomieszczenie rekreacyjne.

Wartość zadania to 1 420 421,87 zł.

5. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach”

Inwestycja realizowana jest od 19 kwietnia 2011 r. do 16 sierpnia 2011 r.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie 16 pokoi mieszkalnych dla 38 uczniów. Obiekt będzie wyposażony również w instalację systemu monitoringu i w pełni przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.

Nakłady finansowe przeznaczone na ten cel to 1 137 112,24 zł

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top