Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu pn. „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo"

PL BY UA 2014-2020


Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej, która powstała w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie   i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, współfinansowanego  z funduszy Unii Europejskiej  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Strona internetowa prezentuje najważniejsze założenia i efekty realizowanych przedsięwzięć,         a także kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i ochroną środowiska.
Strona internetowa dostępna jest pod poniższym linkiem:
STRONA INTERNETOWA
W internetowym sklepie GooglePlay dostępna jest również bezpłatna aplikacja mobilna pod nazwą „Sławatycze-Domaczewo”, którą można pobrać na system Android. W aplikacji dostępne są cenne informacje dotyczące projektu, bezpieczeństwa na drodze, przekraczania granicy polsko-białoruskiej, a także zasad korzystania z dróg publicznych w Polsce i Białorusi.
Aplikacja dostępna jest pod poniższym linkiem:
APLIKACJA

Zarówno strona internetowa, jak i aplikacja mobilna zostały przygotowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i białoruskiej.

Scroll to Top