ZAPROSZENIE do udziału w badaniu potrzeb przystosowania organizacji pozarządowych do wdrożenia zasad dostępności

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego, w tym z powiatu bialskiego do wypełnienia krótkiej ankiety na temat przystosowania organizacji do wdrożenia zasad dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie wysiłków organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej jest głównym celem inicjowanego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Jego inicjatorami są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON).
Prosimy zatem o odpowiedź na każde z pytań. Nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi. Ważna jest Twoja i Twojej Organizacji ocena  aktualnych potrzeb w zakresie wdrażania zasad dostępności.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż udzielone odpowiedzi pozostaną poufne, a uzyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach badawczych i będą prezentowane w zbiorczej postaci bez wskazywania konkretnych organizacji biorących udział w badaniu.
Ankietę prosimy wypełnić do 10 lipca 2020 (piątek).  
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
Tel.: 81 533 12 17
 
Scroll to Top