Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U
z dnia 20 lipca 2015 r.
Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Liszna gmina Sławatycze .

Treść ogłoszenia do pobrania

Scroll to Top