ZARZĄDZENIE NR 197 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

P-121-197-19
ZARZĄDZENIE NR 197
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Treść zarządzenia w PDF

 

W związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO-CRP proszę o:

  • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
  • dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
  • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji
    i prognoz wydarzeń;
  • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań Kierownika PCZK Starostwa Bialskiego.

Ponadto proszę o podanie numeru alarmowego do kontaktu po godzinach pracy  w sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

J.Kowal

Kierownik PCZK

Scroll to Top