„Zryw Wolnych Serc”

Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.

Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 1 czerwca 2015 roku punktualnie o godz. 14.00.

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, dopalacze, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

Ogólnopolski Głos Profilaktyki
1 czerwca 2015 roku (poniedziałek)
TEZY
1. To najnowsza inicjatywa społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” adresowana do Wszystkich!
2. W roku 2012 odbył się projekt pilotażowy pod nazwą Warszawska Noc Profilaktyki, w którym wzięło udział 1.000 osób, a w roku 2013 przeprowadzona została akcja na terenie całego kraju pod
nazwą Ogólnopolska Noc Profilaktyki, w której wzięło udział 43 tysiące osób.
3. W 2014 roku w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki wzięło udział prawie 75 tysięcy osób w całym kraju.
4. To nie jest wyłącznie festyn oparty na rozrywce i atrakcjach.
5. Ta Akcja ma ideę – promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ.
6. Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie
przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00.
7. Ten gest nazywamy ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień.
Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność.
8. Dlaczego zryw? Właśnie chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem.
9. Tegoroczna Akcja po raz pierwszy została wpisana w termin Międzynarodowego Dnia Dziecka.
10. Policja inspiruje i zachęca do udziału w tegorocznym Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki wszystkich odpowiedzialnych partnerów instytucjonalnych, organizacje pozarządowe, organizacje harcerskie i inne ukierunkowane na pracę wychowawczą z młodzieżą, a co szczególnie ważne, to bezpośrednie włączenie się w ten społeczny ZRYW samorządowców i dziennikarzy.
11. Policja zachęca aby samorządy w całym kraju oraz Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały gospodarzami kolejnej edycji tego działania w 2016 roku.
Mamy zatem rok, aby ująć tę czerwcową ogólnopolską Akcję w planach przedsięwzięć miast, powiatów i gmin na rok 2016
(1 czerwca 2016, ze Zrywem Wolnych Serc wcześniej o 2 godziny czyli o godz. 12.00 z uwzględnieniem postulatów dotyczących młodszych dzieci).
12. Policja szuka dróg do wzmacniania bezpieczeństwa w każdym wymiarze. To bardzo ważny akcent budowania wspólnej odpowiedzialności za zdrowy i mądry rozwój młodego pokolenia. Każdy dorosły może zrobić coś w tej sprawie.
13. Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki kierowane jest do rodzin, dziadków i wnuków, rodziców i dzieci, wychowawców i podopiecznych, włodarzy i obywateli miast, miasteczek i wsi, zatem do każdego we wspólnej sprawie promowania MODY NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ , na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne, życie, którego wartością jest wolność.

Zapraszamy do ZRYWU WOLNYCH SERC – 1 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00.

Scroll to Top