Rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski"


 
Starosta bialski informuje, że podpisana została z Zarządem Województwa Lubelskiego umowa na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.
W ramach przedmiotowego projektu planuje się do wykonania prace budowlane tj. ocieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej stosownie do potrzeb poszczególnych szkół.
Realizacja projektu będzie czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii cieplnej. Przedsięwzięcie poprzez termomodernizację obiektów szkół doprowadzi do znacznego zaoszczędzenia zużywanej energii cieplnej.
Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2019.
Wartość projektu: 2 235 849,31zł
Wydatki kwalifikowane: 1 539 526,36 zł
Dofinansowanie: 1 308 597,36 zł
 
 

Scroll to Top