„Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”

 

 

 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

      Celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. W ramach przedmiotowego projektu planuje się do wykonania prace budowlane m.in.: ocieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, wymianę rynien i rur spustowych, wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej stosownie do potrzeb poszczególnych szkół. Realizacja projektu będzie czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalnego wykorzystanie energii cieplnej.

Wartość projektu: 2 235 849,31zł

Wartość dofinansowania: 1 308 597,36 zł

Okres realizacji projektu 2018 – 2020

 

Wartość umów z wykonawcami na roboty budowlane w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

 

Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDMAR Bogdan Piotrowski Marek Piotrowski Spółka Jawna

Wartość kontraktu: 367 930,48 zł

W ramach termomodernizacji budynku dydaktycznego „C” przewidziane są roboty związane z:

– ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z elewacją

– wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej

– ociepleniem stropodachu

– konstrukcją dachu

– wymianą pokrycia dachowego

– obróbkami blacharskimi

– wymianą rynien dachowych oraz rur spustowych

 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim:

Wykonawca: Usługi Budowlane Grzegorz Wedziuk

Wartość kontraktu: 348 901,49 zł

W ramach termomodernizacji budynku szkoły ( łącznik z salą gimnastyczną ) przewidziane są roboty związane z:

– ociepleniem ścian

– stolarką okienną

W ramach termomodernizacji budynku stołówki przewidziane są roboty związane z:

– wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej

– posadzkami

– okładzinami schodów

– malowaniem elementów metalowych

 

Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Stanisław Lewczuk Czesław Niczyporuk Spółka Jawna

Wartość kontraktu: 552 523,16 zł

W ramach termomodernizacji budynku szkoły przewidziane są roboty związane z:

– ociepleniem ścian zewnętrznych wraz z elewacją

– wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej

– ociepleniem stropodachu

– konstrukcją dachu

 

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Stanisław Lewczuk Czesław Niczyporuk Spółka Jawna

Wartość kontraktu: 1 099 994,84 zł

W ramach termomodernizacji budynków parterowych szkoły oraz sali gimnastycznej przewidziane są roboty związane z:

– dociepleniem ścian

– stolarką okienną i drzwiową

– dociepleniem dachu

– wykonaniem pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi

– wymianą rynien dachowych oraz rur spustowych

– opaską budynku

 

Funkcję Nadzoru Inwestorskiego robót we wszystkich czterech szkołach pełni firma INVESTCOM Sp. z o.o., której Prezesem Zarządu jest Waldemar Malesa, Wiceprezesem Bolesław Koral.

Wartość kontraktu: 46 125,00 zł

 

Aktualności:

Roboty termomodernizacyjne budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim dobiegły końca – roboty zostały przyjęte przez komisję odbiorową bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Powiatu Bialskiego jak również Nadzoru Inwestorskiego.

Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim dobiegło końca – roboty zostały przyjęte przez komisję odbiorową bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Powiatu Bialskiego jak również Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty budowlane w Zespole Szkół w Małaszewiczach dobiegły końca – roboty zostały przyjęte przez komisję odbiorową bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Powiatu Bialskiego jak również Nadzoru Inwestorskiego.

Zadanie związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim dobiegło końca – roboty zostały przyjęte przez komisję odbiorową bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Powiatu Bialskiego jak również Nadzoru Inwestorskiego.

Scroll to Top