„NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO”

Pod tym hasłem 8 czerwca 2011 r. w Ośrodku „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej spotkali się po raz czwarty przedstawiciele organów powiatu bialskiego w celu podsumowania opracowanego przez Zespół Koordynujący Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Program stanowi lokalną, tj. „bialską” odpowiedź na rekomendacje zawarte
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Program ma szanse na skuteczną i pełną realizację jedynie pod warunkiem przyjęcia jego rekomendacji
i planowanych zadań przez samorząd województwa oraz jako własne, przez wszystkie instytucje, organizacje i osoby zajmujące się ze statutowego obowiązku lub społecznej potrzeby problematyką zdrowia psychicznego i jego ochrony. O taką konstruktywną współpracę wokół realizacji celów Programu apelują autorzy oraz organy powiatu bialskiego stanowiące o jego wejściu w życie. Program będzie analizowany i uchwalony na sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2011 r.

Scroll to Top