Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę mostu przez rzekę Krznę w m. Wysokie […]

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.pl
OGŁASZA PRZETARG

BZ.VII.3423-2/2011 Biała Podlaska dnia 09.05.2011

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę mostu przez rzekę Krznę w m. Wysokie, w km 22+232 drogi powiatowej Nr 1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Sitno – Wysokie (droga klasy Z) wraz z dojazdami długości około 0,300 km.

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty przetargowe.


Biała Podlaska dnia 25.05.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia.


 Biała Podlaska dnia 07.06.2011

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi

Treść ogłoszenia.

 

Scroll to Top