„RZUĆ DYMKA” KAMPANIA GŁOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął Kampanię edukacyjno- informacyjną pt. „Rzuć Dymka” skierowaną do kobiet, które palą tytoń.
Kampania jest elementem Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018.

Celem kampanii jest zachęcenie palących kobiet do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazanie korzyści z życia bez nałogu.

Informacja o kampanii

Ulotka

Spot

 

 

Scroll to Top