Ogłoszenie o Przetargu Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 września 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E o P R Z E T A R G U

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Liszna gmina Sławatycze.

Treść ogłoszenia.

Scroll to Top