„Samorząd gminny przyjazny kulturze”

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na swym posiedzeniu Uchwała Nr 425/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 7 kwietnia 2014 r. podjął się organizacji  konkursu „Samorząd gminny przyjazny kulturze” za rok 2013.

 

Celami konkursu jest wyłonienie gminy z terenu powiatu bialskiego najbardziej zaangażowanej w działalność kulturalną, stymulowanie zaangażowania gmin w kultywowaniu tradycji, nowoczesnych form kultury, czytelnictwa, inwestycji służących kulturze oraz stymulowanie współpracy pomiędzy gminą a instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. Konkurs byłby też okazją do promocji pozytywnego wizerunku władz samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanych działań w gminie na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

W załączeniu:

regulamin konkursu

ankieta 

 

Scroll to Top