Przyznano stypendia sportowe na 2014 rok

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał 19 zawodnikom stypendia sportowe na 2014 rok.

Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy zamieszkujący teren powiatu bialskiego, za wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego. Stypendium ma spełnić rolę motywacyjną w rozwoju dobrze zapowiadających się młodych karier.
Stypendia otrzymali

Scroll to Top