„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej o raz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim”.

 OA.272.1.3.2014.BS

O G Ł O S Z E N I E   P R Z E T A R G U 

z dnia 20 marca 2014 r.

 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim” .

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 25.03.2014

Wyjaśnienia
treści Ogłosznia przetargu

 Treść wyjaśnień.


  Biała Podlaska 27.03.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść Zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top