Rekompensaty dla rolników

Rolnicy otrzymają rekompensaty w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

Wsparcie finansowe (rekompensaty) będzie udzielane do świń o masie od 50 kg oraz macior o masie od 160 kg. Wsparcie to określono na poziomie 35,7 euro/100 kg masy tuszy. W przypadku tusz o masie powyżej 100 kg wsparcie będzie ograniczone do 35,7 euro/tuszę. W przypadku tusz poniżej 100 kg poziom wsparcia będzie odpowiednio redukowany. Producenci chcący uzyskać wsparcie będą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego. W celu udokumentowania posiadania i sprzedaży świń wnioskodawcy będą zobligowani do przedstawienia kopii:

– faktur sprzedaży świń,

– świadectw zdrowia świń i pozwoleń na przemieszczanie świń objętych fakturami,

– informacji o masie sprzedanych zwierząt.

 

Rekompensaty dla producentów rolnych z powiatu bialskiego będą przysługiwały za dostarczone do ubojni świnie  w okresie od 26 lutego do 28 marca 2014 r.

Scroll to Top