„Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim”

OA.272.1.2.2014.BS

O G Ł O S Z E N I E   P R Z E T A R G U 

z dnia 7 marca 2014 r.

 

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pod nazwą: „Wykonanie, dostawa i montaż regałów w pomieszczeniach archiwum zakładowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w Oddziale Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim” .

Biała Podlaska 14.03.2014 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.  


 Biała Podlaska 12.03.2014 r.

Zmiana oraz wyjaśnienia nr 1

treści Ogłoszenia przetargu

Treść Zmiany 


  Biała Podlaska 14.03.2014 r.

Zmiana oraz wyjaśnienia nr 2

treści Ogłoszenia przetargu

Treść Zmiany 


  Biała Podlaska 18.03.2014 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść Zawiadomienia


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top