10 października 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To okazja dla ludzi i społeczności do zjednoczenia się pod hasłem na 2023 rok „Zdrowie psychiczne jest uniwersalnym prawem człowieka”, aby poszerzać wiedzę, podnosić świadomość i inicjować działania promujące i chroniące zdrowie psychiczne każdego człowieka jako uniwersalne prawo człowieka.

Zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka. Każdy, gdziekolwiek się znajduje, ma prawo do najwyższego standardu zdrowia psychicznego. Obejmuje to prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia społecznego.

Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak jedna na osiem osób na całym świecie cierpi na schorzenia psychiczne. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają także coraz większą liczbę nastolatków i młodych ludzi.

Choroba psychiczna nie powinna nigdy być powodem do pozbawienia danej osoby praw człowieka lub wykluczenia jej z decydowania o własnym zdrowiu. Jednak na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają szerokiego zakresu naruszeń praw człowieka. Wiele z nich jest wykluczonych z życia społecznego i dyskryminowanych, a wiele innych nie ma dostępu do potrzebnej im opieki psychiatrycznej lub może uzyskać dostęp jedynie do opieki, która narusza ich prawa człowieka.

WHO w dalszym ciągu współpracuje ze swoimi partnerami, aby zapewnić cenienie, promowanie i ochronę zdrowia psychicznego oraz podjęcie pilnych działań, aby każdy mógł korzystać ze swoich praw człowieka i uzyskać dostęp do potrzebnej mu wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Dołącz do kampanii Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2023.

Rośnie liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne.

Objawami gorszego stanu psychicznego mogą być np. problemy ze snem, koncentracją uwagi, brak siły i chęci do podejmowania codziennych aktywności. Niekiedy gorsze samopoczucie psychiczne dziecka wymaga pomocy specjalistów.

Dzieci często nie potrafią w odpowiedni sposób wyrazić słowami co im dolega, z czym sobie nie radzą, dlatego uciekają m.in. w zachowania, które mają zwrócić na nie uwagę dorosłych lub rówieśników. Wielu rodziców czy opiekunów nigdy nie pomyślałoby, że dziwne postępowanie ich dzieci może być początkiem kryzysu psychicznego.

Objawy bowiem często przypominają wejście w burzliwy okres dojrzewania. Dlatego tak ważne jest, aby być czujnym i nie bagatelizować żadnych niepokojących symptomów.

Telefony wsparcia

Fachową, bezpłatną pomoc psychologiczną 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, uzyskasz dzwoniąc pod numer:

  • 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Mogą dzwonić również osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.
  • 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
  • 800 12 00 02 – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
  • 800 800 605 – infolinia „Pomagamy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informacja: Nursing.com.pl

Scroll to Top