100-lecie OSP w Łomazach

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach świętuje w tym roku swoje 100-lecie. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 11 czerwca i rozpoczęły się od mszy świętej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach. Mszę w intencji łomaskich strażaków, podczas której poświęcono sztandar jednostki, odprawili kapelan powiatowy strażaków ks. Henryk Jakubowicz, były kapelan diecezjalny strażaków ks. Roman Sawczuk i proboszcz parafii w Łomazach ks. Adam Kamecki.

Uroczyste otwarcie obchodów odbyło się w Parku przy Placu Jagiellońskim w centrum Łomaz. Zebranych gości przywitali gospodarze prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach druh Jerzy Czyżewski jednocześnie wójt gminy Łomazy oraz prezes OSP w Łomazach druh Grzegorz Tereszczuk. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm RP Adam Abramowicz, lubelski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Alinowski, wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie Tadeusz Sławecki, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Barbara Socha, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, radni powiatowi Mateusz Majewski i Marek Uściński, p.o. komendanta miejskiego Policji w Białej Podlaskiej Grzegorz Pietrusik, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej Artur Tomczuk, wójtowie sąsiednich gmin, radni gminni, druhny i druhowie oraz mieszkańcy gminy i okolic.

Po odczytaniu rysu historycznego jednostki OSP w Łomazach, przemówieniach zaproszonych gości i odczytaniu aktu nadania sztandaru nastąpiło wbicie honorowych gwoździ w drzewiec sztandaru, a następnie jego przekazanie strażakom. Sztandar łomaskiej jednostki został odznaczony Złotym Znakiem Związku.

Podczas uroczystości zasłużonym druhom wręczono również odznaczenia indywidualne.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh Mieczysław Szudejko. Medalem  Honorowym  im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali druhowie Marian Józefaciuk i Tadeusz Uściński. Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony  został  druh Marian Szostakiewicz. Odznaką Honorową Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego odznaczeni zostali druhowie: Julian Bańkowski, Edward Bańkowski, Stefan Bańkowski, Marian  Derlukiewicz, Mieczysław Derlukiewicz, Henryk Gicewicz, Władysław Łojewski, Józef Szostakiewicz, Józef Telaczyński i Czesław Wiński. Ponadto okolicznościowe grawertony za wieloletnią aktywność w życiu OSP w Łomazach otrzymali: Feliks Tereszczuk i Marian Tereszczuk.

Medalem Zasłużony dla Powiatu Bialskiego odznaczeni zostali: Wojciech Lesiuk – kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach, Eugeniusz Mojsa – długoletni członek  Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach, Franciszek Uściński – współzałożyciel Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach. Okolicznościowym grawertonem za wieloletnią współpracę na niwie pożarniczej został uhonorowany druh Feliks Zydlewski – najstarszy członek OSP Łomazy, długoletni komendant Gminny OSP.

Ważnym momentem było przekazanie strażakom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jubileusz uświetnił koncert Orkiestry Dętej OSP Łomazy.

Druhom jednostki w Łomazach gratulujemy i życzymy kolejnych 100 lat działalności.

Scroll to Top