Starosta bialski Mariusz Filipiuk 8 września monitorował posterunki kontroli i dezynfekcji pojazdów ustawione na terenie powiatu bialskiego jako zabezpieczenia przed ASF. Była to okazja do spotkania z strażakami ochotnikami, którzy te posterunki obsługują i podziękowania im za ich pracę. Starosta również przyjrzał się działaniom podejmowanym, by chronić inne gospodarstwa przed kolejnymi przypadkami wystąpienia ASF.

 

Scroll to Top