Nabór wniosków do projektu “Miejsce Przyjazne Rowerzystom” (MPR) na Wschodnim Szlaku Rowerowym Grenn Velo

Od 1 do 28 lutego 2017 r. trwa nabór podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu „Miejsce Przyjazne Rowerzystom” (MPR) na Wschodnim Szlaku Rowerowym Grenn Velo.
Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego „Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo”. Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.
Szczegóły tego naboru znajdziecie Państwo na stronie http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=60416&p=

Scroll to Top