Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Komunikat:
Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na mocy uchwały Nr 309/ 2017 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadań publicznych oraz na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczona zostaje poniższa oferta:

Sfera zadań publicznych zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  turystyka i krajoznawstwo

Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie w formie dotacji imprez na orientację, spływów i rajdów turystycznych organizowanych na terenie powiatu bialskiego
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): „Rajd Rowerowy do Gnojna”.
Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Główny w Warszawie

Termin realizacji zadania: od 02.05.2017 r. do 30.06.2017 r.
Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 1000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Uwagi w formie papierowej należy złożyć w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, pokój 316 lub drogą elektroniczną na adres: wsssport@powiatbialski.pl,  w terminie do dnia 4 maja 2017 r.

Scroll to Top