Bialskie Talenty za rok 2016

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej pragnie po raz kolejny nagrodzić młodych ludzi, którzy swoim talentem promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej. „Bialskie Talenty” za rok 2016 będą przyznane wyróżniającym się młodym ludziom mieszkającym na terenie powiatu bialskiego lub grupom dziecięcym i młodzieżowym pochodzącym z terenu naszego powiatu w następujących dziedzinach: nauka, kultura, sport.

Z związku z tym prosimy o wytypowanie osób do 18. roku życia do powyższej nagrody na podstawie załączonej ankiety zgłoszeniowej.

Wnioskodawcami mogą być: burmistrzowie miast/wójtowie gmin powiatu bialskiego, dyrektorzy instytucji kultury, szkół, prezesi organizacji pozarządowych z terenu powiatu bialskiego.

O miejscu i czasie wręczenia nagród wytypowanych laureatów, rodziców/opiekunów, trenerów, opiekunów artystycznych bądź naukowych powiadomimy odrębnym pismem za pośrednictwem wnioskodawcy.

Prosimy o nadesłanie propozycji do dnia 11 maja 2017 r.

Scroll to Top