Aktywne szkoły zawodowe – spotkanie zespołu projektowego

logo_FE_Program_Regionalny_rgbelka smakuj życie poziom

W związku z realizowanym przez powiat bialski projektem: „Aktywne szkoły zawodowe w powiecie bialskim” miało miejsce spotkanie zespołu projektowego z dyrektorami szkół, Wydziałem Finansowym i Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Na spotkaniu był obecny wicestarosta bialski Janusz Skólimowski.

Przypomnijmy, że projekt jest skierowany do uczniów oraz nauczycieli trzech szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski. Należą do nich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim (4 typy szkół). Jest to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Jego wartość opiewa na kwotę 1 499 648,40 zł, 10%-owy wkład własny powiatu to kwota 149 964,84 zł, natomiast wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1 349 683,56 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w 4 szkołach (w trzech Zespołach Szkół Zawodowych) z powiatu bialskiego do 31.12.2018 r., co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Więcej o projekcie znajduje się tutaj

Spotkanie, które odbyło się 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej dotyczyło bieżącej realizacji projektu. Już od lipca rozpoczną się staże zawodowe dla uczniów prowadzone przez zakłady pracy oraz zostaną zakupione niezbędne materiały do realizacji projektu: specjalistyczny sprzęt, na których młodzież będzie miała możliwość podnosić swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, narzędzia czy ubrania robocze. Pod koniec lipca ma być również złożony wniosek o płatność. Należało zatem omówić kwestie postępowań przetargowych, podpisywanych trójstronnych umów: pracodawca- szkoła- uczeń, monitoringu, ewaluacji oraz promocji. Zatem jak widać wakacje w szkołach zawodowych powiatu bialskiego to czas intensywnej pracy, która posłuży nabywaniu doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy wśród uczniów, ale także wśród nauczycieli. Dzięki oczywiście unijnemu wsparciu.

Scroll to Top