Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim.

Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) w wyniku czego powstaną warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Wydatki kwalifikowane projektu: 3 489 699,96 zł,

w tym dofinansowanie EFRR: 2 966 244,96 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6: Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

 

Linki do artykułów:
1/ Powiat bialski inwestuje w szkolnictwo zawodowe
2/ Nowy sprzęt w pracowniach szkolnych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”
3/ Pierwsza szkoła już po remoncie
4/ Remonty szkół zawodowych – ZSE w Międzyrzecu Podlaskim oraz ZS w Janowie Podlaskim
5/ Szkoły powiatowe zyskały nowy blask

Scroll to Top